TH13TEEN ARTS:

CREATIVE INDUSTRIES COMPETITION

Th13teen Arts

Поради изънредната ситуация с коронавируса в Европа, както българският кръг, така и световното първество се отменят. Надяваме се да се видим с предприемачите през 2021 година.

 

 

“Every tree was once a seed and every company was once an idea.”

Zephyr Bloch-Jorgensen

 

Nu Boyana Film Studios и FilmForge откриват петото издание на конкурса Th13teen Arts – националният кръг от световното първенство за творчески индустрии Creative Business Cup.

 

Nu Boyana Film Studios, в ролята си на национален партньор на Creative Business Cup, организира и домакинства Th13teen Arts и предоставя възможност на предприемачите от творческите индустрии в България да изложат своите иновативни бизнес концепции.

 

Целта на конкурса Th13teen Arts е да подкрепи предприемачите в областта на творческите индустрии в България, да насърчи предприемаческата инициативност и да открои успешните творчески предприятия в България.

 

Конкурсът е насочен към всички предприемачи от творческите индустрии:

– киноиндустрия

– музикална индустрия

– радио и телевизия

– видео и фотография

– сценични изкуства

– кулинарно изкуство

– занаяти

– дизайн

– мода

– архитектура

– реклама

– издателска дейност

– дейности за свободното време

– производството на игри и играчки,

– производство на софтуер, компютърни игри и електронна издателска дейност

– виртуална реалност, гласово/лицево разпознаване, биометрия и др.

– 3D принтиране

 

Кандидатите за участие трябва да са регистрирали предприятията си и да осъществяват дейността си в България и най-важното, да имат иновативна бизнес концепция в областта на творческите индустрии.

 

Участници МОГАТ да бъдат стартиращи предприятия, които:

 

– използват творчески умения, за да произвеждат своя продукт или услуга в творческите индустрии;

– използват творчески умения, за да развиват своя продукт или услуга с предприятия от други индустрии

 

Участниците ТРЯБВА:

 

– да имат основна дейност, свързана с творческите индустрии

– да бъдат търговски ориентирани, тяхната концепция да има търговски потенциал

– да притежават правата върху бизнес идеята, прототипа, модела и т.н., с които участват в състезанието

– да са търговци по смисъла на Търговския закон в Република България

– да НЕ са получили повече от 1 милион щатски долара външно финансиране до този момент.

 

Селектираните от жури проекти ще бъдат поканени на пичинг сесия в Nu Boyana Film Studios на 15 март 2019 година, от 19 часа, а избраният победител ще участва на финалите на Creative Business Cup 1-2 юли 2019 година в Копенхаген.

 

Nu Boyana Film Studios ще поеме разходите на предприемача победител по пътуването и нощувките по време на финалите в Дания.

 

Участниците на световните финали ще получат шанса да представят иновативните си бизнес концепции пред едни от най-големите компании и рискови инвеститори в света.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ

 

 изпращайте вашите кандидатури на електронната платформа ТУК

 

Срок: N/A

 

За въпроси: [email protected] 

Subject : Th13teen Arts